Udržitelnost a efektivita na dosah ruky

Ať už potřebujete hloubkovou analýzu dopadu vaší firmy

či produktu, doladit nová technologická řešení, nastavit cirkulární procesy či uzavřít svůj materiálový tok, naše odborné vhledy pomohou vašemu provozu, peněžence i životnímu prostředí. Vyberte si z nabízených služeb níže nebo se na nás obraťte se specifiky vaší poptávky.

S mezinárodními profesionály i výzkumnými ústavy v zádech

si troufneme na menší i opravdu velké výzvy!

pyramida_barva.png
 

Uhlíkový audit

DETAIL SLUŽBY

Uhlíkový audit je cesta k vyčíslení vaší uhlíkové stopy, tedy dopadu vaší firmy nebo produktu na životní prostředí,
a jedním z pilířů trvale udržitelného rozvoje vaší firmy. 

Provedeme analýzu vašich emisí, zhodnotíme a navrhneme optimalizaci vaší spotřeby energií, vstupních materiálů a využití odpadů, nastavíme vhodné cíle a indikátory (KPIs) a naučíme vás, jak je pravidelně vyhodnocovat.

Na konci této cesty nejen že vyhovíte základním legislativním, normovým či certifikačním požadavkům,
ale snížíte i své provozní náklady.

Provádíme hodnocení produktů metodikou EPD dle ISO 14025, hodnocení společnosti podle GHG Protocol (Scope 1-3) a norem řady 14000, případně dalšími metodikami.

uhlikovy audit_novy_barva.jpg

KLÍČOVÁ SLOVA

Do klíčových slov uhlíkového auditu tentokrát nezařazujeme jen indikátory uhlíkové stopy - ty lze totiž velmi laicky řečeno zjednodušit na emise CO2 ekvivalentních. Namísto indikátorů tedy uvádíme oblasti vašeho podnikání, jichž se bude audit
i jeho následné výstupy přímo týkat:

 • dodavatelé

 • výroba/proces

 • produkty/služby

 • suroviny

 • energie

 • odpady

 • emise

 • recyklace
   

Mám zájem o
 

ESG reporting

DETAIL SLUŽBY

ESG reporting, tedy zpráva o aktivitách firmy s dopadem
na životní prostředí (Environment), společnost (Social)
a řízení firmy (Governance) funguje jako komplexní nástroj pro vyvážené, racionální a strategické hodnocení z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Shrnuje vliv vaší firmy na přírodu, zaměstnance, dodavatele, lokální komunity i společnost jako celek, hodnotí nastavené procesy i nástroje řízení.

 

Od roku 2023 bude toto nefinanční vykazování povinné
pro všechny větší firmy v EU (dle směrnice CSRD) a již nyní je povinné pro firmy kótované na burze.

Mimo to je skvělým podkladem pro optimalizaci nákladů, interních procesů, služeb, produktů a celkového chodu společnosti.

ESG reporting provádíme podle aktuálních standardů, například v souladu s očekávanou EU direktivou CSRD, mezinárodním standardem IFRS, burzovní metodikou NASDAQ a dalšími.

esg_novy_barvy.jpg

KLÍČOVÁ SLOVA

Co vše se hodnotí při vypracovávání ESG reportu?

Napoví vám jeho indikátory:

 • spotřeba energií a vody

 • měrné emise

 • energetická náročnost

 • energetický mix

 • rozdíly mezd mezi muži a ženami

 • fluktuace zaměstnanců

 • nediskriminační opatření

 • diverzita zaměstnanců i managementu

 • nezávislost představenstva

 • incentivy pro představenstvo

 • kodex pro dodavatele

 • etika a protikorupční pravidla

 • politika zdraví a bezpečnosti

 • lidská práva

 • důvěrnost a sdílení dat

 • klima jako téma představenstva a managementu

 • klimatické investice

Oslovil mě komplexní
 

Bankovní reporting
(Taxonomie)

DETAIL SLUŽBY

Ať už jste banka nebo jiný typ investora, pomůžeme
vám zorientovat se a vyhovět požadavkům této nové metodiky Evropské unie (z jara 2021).

Taxonomie EU, tedy systém pro centralizovaný benchmarking v bankovním sektoru, je součástí naší odborné expertizy vážící se k finančním službám.

 

Poskytujeme komplexní poradenství stran tzv. zeleného bankovnictví/financování a zajistíme GHG Accounting – nefinanční účetní standart v souladu s Taxonomií tak,
abyste splňovali aktuální regulace EU.

Vyhovět velmi rozsáhlým stanovám, jakým způsobem postupovat při hodnocení projektů z hlediska jejich dopadu na životní prostředí, které investice lze označit
za „zelené“ či „udržitelné“, a které naopak nikoli, bude
s námi o výrazný kus snazší. Pomůžeme vám nastavit interní procesy včetně CRM nebo vytvořit zcela nový systém ratingu klienta na základě jeho reportingů, vašich cílů a požadavků. 

Kromě Taxonomie vám poradíme i s dalšími nástroji
a metodikami bankovního nefinančního reportingu, jako jsou TCFD, IFRC, GRI, PCAF a další.

graf3_barvy.jpg

KLÍČOVÁ SLOVA

Co konkrétně si pod službou představit, respektive jakých oblastí se týká?

 • zelené/udržitelné investice

 • orientace v přidruženém názvosloví a právních rámcích

 • zákonná povinnost bank a finančních institucí zohledňovat udržitelnost projektů a jejich reporting

 • udržitelné pojišťovnictví

 • standardy nefinančního reportingu

 • Sustainability Risk Assessment

 • technologická neutralita

 • klimatický závazek 2050

 • nízkouhlíková energetika

 • benchmarking

Benefity spojující všechny naše služby

Snadnější přístup ke kapitálu

Banky již dnes vyžadují garanci, že jejich prostředky budou využity s ohledem
na životní prostředí. Při žádosti o úvěr či investici je udržitelnost projektu váženým kritériem
a dosažený
rating“ má přímý vliv na cenu požadovaných peněz.

Screenshot 2021-08-26 at 12.57.05.png

Atraktivní
transparentnost

Reporting jako veřejný zdroj informací o chodu společnosti a dopadu vaší činnosti přináší do byznysu transparentnost, což nemusí být příjemné. Pomůžeme vám vzít si z reportingu cenné podněty pro vlastní zlepšení. Získáte tak nové obchodní příležitosti i úspory v provozu.

Soulad
s legislativou

 Vyhovět rychle se měnící legislativě související
s udržitelností nemusí být jednoduché. Nejde totiž jen
o samotnou povinnost reportovat, ale i o přehled
v zákonech a normách. Vysvětlíme vám, o čem je ISO,
a projdeme i další specifické zákony týkající se dopadů vašeho konkrétního provozu
na životní prostředí (odpady, voda, emisní limity). 

Pracujeme s právním rámcem rozvíjejícím Zelenou dohodu pro Evropu i Cíle udržitelného rozvoje (OSN). 

Prestiž značky
a firemní kultura

Titul odpovědná firma“ se líbí nejen zákazníkům,
ale i zaměstnancům.  

Férová, ohleduplná, otevřená  to jsou přívlastky popisující společnost se silnou firemní kulturou, která nemá nouzi
o dostatek kandidátů na volné pracovní pozice z řad mladé generace.

Zejména ESG reporting, který shrnuje vaše akce směrem
k zaměstnancům, lokálním komunitám i životnímu prostředí, je významný stavební kámen vaší prestiže.

Rychlejší růst
a data management

 

Pomůžeme vám najít cestu
k systematické práci s daty, která vám umožní optimalizaci procesů směrem k úsporám i uhlíkové neutralitě. Ušetřené finance pak můžete znovu investovat do modernějšího, ekologičtějšího vybavení,
a podpořit tak svůj růst i další snížení uhlíkové stopy.

Vhodným nastavením procesů totiž lze
při rozumných investičních nákladech snížit dopad
na životní prostředí
a zároveň provozní náklady. 

Naše služby rozvíjejí tyto

CILE_logo_2019_without_UN_emblem_sirka_B
cile_7_BW_edited.jpg
cile_9_BW_edited.jpg
cile_12_BW_edited.jpg
cile_13_BW_edited.jpg
cile_17_BW_edited.jpg

Nenašli jste, co jste hledali? Odešlete nám svou nezávaznou poptávku či dotaz prostřednictvím formuláře.

cesta.jpg