Co je SCOPE? Jaký je rozdíl mezi SCOPE 1, 2 a 3?

Mnoho lidí se nás ptá, jaký je rozdíl mezi SCOPE 1, 2 a 3? A co je to vlastně ten SCOPE?

SCOPE je protokol o skleníkových plynech který rozděluje emise do tří kategorií podle jejich zdroje.


SCOPE 1 - přímé emise z činností organizace nebo z činnosti pod její kontrolou. Zahrnuje spalování paliv na místě, jako jsou plynové kotle, vozidla vozového parku a úniky z klimatizace.


SCOPE 2 - nepřímé emise z elektřiny, kterou organizace nakupuje a používá. Emise vznikají při výrobě energie, kterou organizace nakonec spotřebuje.


SCOPE 3 - Všechny ostatní nepřímé emise z činností organizace, které vznikají ze zdrojů, které organizace nevlastní ani nekontroluje. Tyto emise obvykle tvoří největší část uhlíkové stopy a zahrnují emise spojené s pracovními cestami, veřejnými zakázkami, odpady a vodou.