velka britanie vlajka.jpg

PŘIPRAVÍME VAŠI FIRMU NA DOPADY BRITSKÉ ESG LEGISLATIVY

ESG audit pro export do Velké Británie

ESG EnviTrial pro Velkou Británii.jpg

Společně Vás ve spolupráci s Frank Bold Advisory připravíme jak na stávající, tak i na připravované dopady britské ESG legislativy, abyste vyhověli požadavkům svých odběratelů na zveřejňování relevantních informací:

  • Vysvětlíme Vám, co po Vás bude chtít Váš britský partner.

  • Připravíme Vás na výběrová řízení v ESG standardech, které jsou vyžadovány pro účast v britských tendrech.

  • Spočítáme Vaši uhlíkovou stopu (včetně Scope 3) podle požadavků daných britským předpisem PPN 05/21.

  • Dodáme plán na snížení Vaší uhlíkové stopy, včetně technického řešení a výpočtu možných finančních úspor.

Podle nové legislativy přijaté na podzim loňského roku, se zveřejňování ESG informací (nefinanční reporting v oblasti Environment, Social a Governance) stalo nedílnou součástí veřejných zakázek ve Velké Británii. Řada britských společností už navíc vyžaduje poskytování dat o udržitelnosti od všech svých dodavatelů. 

ESG reporting dle britské legislativy tedy dopadá na firmy, které plánují uzavřít smlouvu s:

  • Veřejnými institucemi ve Velké Británii

  • Společnostmi v Británii, které se účastní veřejných zakázek

  • Společnostmi obchodovanými na burze

Informace o udržitelnosti zahrnují celý dodavatelský řetězec a budou vyžadovány i od českých dodavatelů.

Pošlete nám na sebe kontakt. Cenovou nabídku služby ESG audit pro export do Velké Británie pro vás připravíme zdarma do 7 dní. 

Děkujeme.