Udržitelnost a efektivita na dosah ruky

Záznam přednášky ze spuštění projektu https://csrd.cz/, jehož je EnviTrail členem.„Jsme rádi, že naše firma EnviTrail prošla nezávislým auditem dle normy ISO 9001 pro obor Kalkulace uhlíkové stopy. Tento certifikát je pro naše zákazníky zárukou kvality,“ uvedl Lukáš Ferkl managing partner firmy EnviTrail.

Uhlíková stopa je podstatným vstupem do právě připravované Směrnice o reportingu dat o udržitelnosti (CSRD). Ta se bude týkat všech firem nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů EUR, veřejně obchodovaných společností a firem, jejichž bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 milionů EUR. Nefinanční reporting vedle klasické účetní uzávěrky budou firmy povinny zveřejnit ve výroční zprávě již za rok 2023. Vzhledem k povaze CSRD lze předpokládat, že počet firem, které budou nefinanční reporting předkládat, bude mnohem více.


Povinnost kalkulovat uhlíkovou stopu tak v následujících letech dopadne na většinu firem v Evropské unii.

Podle nové legislativy přijaté na podzim loňského roku, se zveřejňování ESG informací (nefinanční reporting v oblasti Environment, Social a Governance) stalo nedílnou součástí veřejných zakázek ve Velké Británii. Řada britských společností už navíc vyžaduje poskytování dat o udržitelnosti od všech svých dodavatelů.Společně Vás ve spolupráci s Frank Bold Advisory připravíme jak na stávající, tak i na připravované dopady britské ESG legislativy, abyste vyhověli požadavkům svých odběratelů na zveřejňování relevantních informací.