ENVI_TRAIL-vizual-pozadi_CMYK_300dpi.jpg

Uhlíkový audit, dekarbonizační strategie a nefinanční reporting.

EnviTrail-ISO-9001-[CERT].png
envitrail-jsme-spin-off v1.png
Spočítáme uhlíkovou stopu vaší firmy zdarma

Naši klienti

zasilkovna-reference.png
csob.png
mesaparts.png
sand-souci.png
envi_barva.jpg

Analyzujeme emise, zhodnotíme a navrhneme optimalizaci spotřeby energií, vstupních materiálů a využití odpadů, nastavíme vhodné cíle a indikátory (KPI) a naučíme vás, jak je vyhodnocovat.

 

Díky uhlíkovému auditu:

 • Vyhovíte základním legislativním a certifikačním požadavkům.

 • Snížíte provozní náklady.

Provádíme hodnocení produktů metodikou EPD dle ISO 14025, hodnocení společnosti podle GHG Protocol (Scope 1-3) a norem řady 14000, případně dalšími metodikami.

 

Zpráva o aktivitách firmy s dopadem na přírodu a společnost.

 

Hodnotí nastavené procesy i nástroje řízení.

 • Od roku 2023 bude nefinanční vykazování povinné pro všechny firmy nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů eur. Již nyní je povinné pro firmy kótované na burze.

 • ESG je podkladem pro optimalizaci nákladů, interních procesů, služeb, produktů a celkového chodu společnosti.

 • ESG reporting provádíme v souladu s direktivou EU CSRD, mezinárodním standardem IFRS a burzovní metodikou NASDAQ.

Homepage_ESG.jpg
 
Homepage_Taxonomie.jpg
Homepage_Taxonomie.jpg

Bankovní reporting
Taxonomie

Systém pro benchmarking v bankovním sektoru.

Ať už jste banka nebo jiný typ investora, pomůžeme vám zorientovat se a vyhovět požadavkům této nové metodiky Evropské unie.

 • Poskytujeme komplexní poradenství stran tzv. zeleného bankovnictví/financování a GHG Accounting – nefinanční účetní standard v souladu s Taxonomií tak, abyste splňovali aktuální regulace EU.

Pomůžeme vám nastavit interní procesy včetně CRM nebo vytvořit zcela nový systém ratingu klienta na základě jeho reportingů, vašich cílů a požadavků.

Kromě Taxonomie radíme i s dalšími nástroji a metodikami bankovního nefinančního reportingu, jako jsou TCFD, IFRC, GRI, PCAF a další.

 

Proč s námi?

Uhlíkový audit, ESG, nebo bankovní reporting možná zní složitě, ale pro nás je to denní chleba. Výsledek doručíme na čas ve špičkové kvalitě. Jsme první firma v oboru s certifikací TÜV NORD.

lukas-ferkl-envitrail.png

Lukáš Ferkl
managing partner

 • Grey LinkedIn Icon

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, obor technická kybernetika. Založil Feramat Energies na datovou analytiku v oblasti energetiky. 2013–2021 ředitel ČVUT UCEEB.

lucie-siskosova-envitrail.png

Lucie Siskosová
CEO

 • Grey LinkedIn Icon

2015–2021 vedoucí provozu (COO) a project manager ČVUT UCEEB.

daniel-senkyr-envitrail.png

Daniel Šenkýř
partner

 • Grey LinkedIn Icon

Specialista na finanční poradenství a VC. Založil středoevropskou pobočku Keiretsu Forum. Podporuje udržitelné nápady skrze investiční fond EnWin. Je duchovním otcem českého Startup Reportu a Angel Academy.

envitrail-jiri-soutor.png

Jiří Soutor
business development manager

 • Grey LinkedIn Icon

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor inženýrství životního prostředí. Posledních několik let se naplno věnuje obchodu, marketingu a projektovému vedení. Zastihnete ho na telefonu: 📞  +420 732 381 441

envitrail-anna-klouzkova.png

Anna Kloužková
consultant

 • Grey LinkedIn Icon

Absolventka VŠCHT v Praze, obor chemické technologie a Lotrinské univerzity v Nancy, obor procesní inženýrství pro energetiku a životní prostředí. V EnviTrail se s Annou setkáte během uhlíkových auditů.

 

Jsme členy

climate and sustainable leaders cz.png
ceska rada pro setrne budovy.png
zmena k lepsimu.png
Snímek obrazovky 2022-07-20 v 13.06.52.png

Snadnější přístup ke kapitálu

Banky již dnes vyžadují garanci, že jejich prostředky budou využity s ohledem
na životní prostředí. Při žádosti o úvěr či investici je udržitelnost projektu váženým kritériem
a dosažený
rating“ má přímý vliv na cenu požadovaných peněz.

Screenshot 2021-08-26 at 12.57.05.png

Atraktivní
transparentnost

Reporting jako veřejný zdroj informací o chodu společnosti a dopadu vaší činnosti přináší do byznysu transparentnost, což nemusí být příjemné. Pomůžeme vám vzít si z reportingu cenné podněty pro vlastní zlepšení. Získáte tak nové obchodní příležitosti i úspory v provozu.

Soulad
s legislativou

 Vyhovět rychle se měnící legislativě související
s udržitelností nemusí být jednoduché. Nejde totiž jen
o samotnou povinnost reportovat, ale i o přehled
v zákonech a normách. Vysvětlíme vám, o čem je ISO,
a projdeme i další specifické zákony týkající se dopadů vašeho konkrétního provozu
na životní prostředí (odpady, voda, emisní limity). 

Pracujeme s právním rámcem rozvíjejícím Zelenou dohodu pro Evropu i Cíle udržitelného rozvoje (OSN). 

Prestiž značky
a firemní kultura

Titul odpovědná firma“ se líbí nejen zákazníkům,
ale i zaměstnancům.  

Férová, ohleduplná, otevřená  to jsou přívlastky popisující společnost se silnou firemní kulturou, která nemá nouzi
o dostatek kandidátů na volné pracovní pozice z řad mladé generace.

Zejména ESG reporting, který shrnuje vaše akce směrem
k zaměstnancům, lokálním komunitám i životnímu prostředí, je významný stavební kámen vaší prestiže.

Rychlejší růst
a data management

 

Pomůžeme vám najít cestu
k systematické práci s daty, která vám umožní optimalizaci procesů směrem k úsporám i uhlíkové neutralitě. Ušetřené finance pak můžete znovu investovat do modernějšího, ekologičtějšího vybavení,
a podpořit tak svůj růst i další snížení uhlíkové stopy.

Vhodným nastavením procesů totiž lze
při rozumných investičních nákladech snížit dopad
na životní prostředí
a zároveň provozní náklady. 

Co nového v EnviTrailu?

Potřebujete návrh dekarbonizační strategie, ESG report nebo hledáte komplexní řešení pro sustainability managementu? Nabízíme bezkonkurenční řešení.

Vyzkoušejte spolupráci s námi. Nechte si zdarma spočítat uhlíkovou stopu.

 

Premium

Uhlíková stopa (GHG Protocol, Scope 1&2)

ESG Report –⁠ základní body

Návrh dekarbonizační strategie

Přehled dotačních příležitostí

Uhlíkový audit dle GHG Protocol/ISO14000

Návrh energetických úsporných opatření

Návrh komunikace (marketing a PR)

Analýza energetiky a výroby

Nastavení reportingu pro dodavatele

ESG Report podle EU legislativy

Uhlíková stopa pro export do UK

EU Taxonomy Compliance

Výstup:

Sustainability report včetně uhlíkové stopy

Cena od 90 000 Kč

Business

Uhlíková stopa (GHG Protocol, Scope 1&2)

ESG Report –⁠ základní body

Návrh dekarbonizační strategie

Přehled dotačních příležitostí

Uhlíkový audit dle GHG Protocol/ISO14000

Návrh energetických úsporných opatření

Návrh komunikace (marketing a PR)

Analýza energetiky a výroby

Nastavení reportingu pro dodavatele

ESG Report podle EU legislativy

Uhlíková stopa pro export do UK

EU Taxonomy Compliance

Výstup:

ESG Report včetně uhlíkového auditu v plném rozsahu

Cena od 250 000 Kč

Corporate

Uhlíková stopa (GHG Protocol, Scope 1&2)

ESG Report –⁠ základní body

Návrh dekarbonizační strategie

Přehled dotačních příležitostí

Uhlíkový audit dle GHG Protocol/ISO14000

Návrh energetických úsporných opatření

Návrh komunikace (marketing a PR)

Analýza energetiky a výroby

Nastavení reportingu pro dodavatele

ESG Report podle EU legislativy

Uhlíková stopa pro export do UK

EU Taxonomy alignment

Výstup:

Komplexní řešení pro sustainability management

Cena od 700 000 Kč

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) od 70 000 Kč
Certifikace od 50 000 Kč

 

Jsme vám plně k dispozici

Napište nám ještě dnes